Dienstverlening (Wat?)

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:

 • advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België;
 • contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;
 • medische feedback bij de behandeling;
 • versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig;
 • organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;
 • bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, … zijn niet in de bijstand opgenomen.

Wanneer neemt u contact op?

Raadpleging van een geneesheer, wanneer u verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland,…

Wat is verzekerd?

De bijstand gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds, waarbij u aangesloten bent.

Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Je studeert in het buitenland

Je kan rekenen op reisbijstand Mutas als je studeert of stage loopt in Europa.
Mutas dekt je medische kosten voor de periode van één jaar als je gaat studeren, stage loopt of een uitwisselingsprogramma volgt in:

 • de EU-landen
 • Ijsland
 • Noorwegen
 • Liechtenstein
 • Zwitserland

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je kan desgewenst aan het ziekenfonds een certificaat van een erkende onderwijsinstelling in het buitenland of in België voorleggen.
 • Je bent student en geniet kinderbijslag in de Belgische sociale zekerheid.

Wat moet je doen vóór je vertrekt?
Contacteer jouw ziekenfonds en:

 • Check of je ziekenfondsbijdragen werden betaald en je recht hebt op bijstand Mutas.
 • Check of je ziekenfonds een kopie van het certificaat van jouw erkende onderwijsinstelling vraagt.
 • Check of je jouw Europese Ziekteverzekeringskaart in bezit hebt.

Wat bij medische problemen tijdens het studieverblijf in het buitenland
Bij medische problemen in het buitenland dien je steeds binnen de 48 uur contact op te nemen met de Alarmcentrale Mutas. Dit kan op diverse manier:

Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)?

Als u tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische zorgen moet krijgen, dan kunnen de medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u dus uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald door een ziekenfonds in het buitenland waar u deze onvoorziene medische zorgen hebt genoten.

De EZVK:

 • is individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben).
 • is alleen geldig bij een tijdelijk verblijf. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk …) speelt geen rol.
 • is beperkt tot onvoorziene medische zorg (de EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland).
 • wordt niet aanvaard door een privé ziekenhuis/arts.

Hoe verkrijgt u een EZVK?

Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij de meeste ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze vóór uw vertrek in uw bezit heeft.
In sommige landen (bvb Spanje, Portugal) wordt immers standaard contante betaling van de patiënt gevraagd wanneer u bij aankomst in het ziekenhuis de EZVK niet kunt voorleggen.

Onze Partners