Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, … zijn niet in de bijstand opgenomen. Onze hulpverlening richt zich op medische bijstand.