Raadpleging van een geneesheer, wanneer u verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland,…