De zomer 2023 was zoals steeds een drukke periode voor de medische reisbijstandcentrale van Mutas. Tussen begin juli en eind augustus zal Mutas ongeveer 8.000 onfortuinlijke vakantiegangers geholpen hebben.

Deze cijfers liggen op hetzelfde niveau als de zomer 2022 en de zomers voor de Covid-19 pandemie.

Ook de top 3 van de landen wijkt niet af van andere zomerseizoenen: Frankrijk (21%), Spanje (20%) en Turkije (12%).

400 medische repatriëringen

Mutas zal tegen het einde van de zomervakantie ongeveer 400 patiënten uit het buitenland gerepatrieerd hebben. Dit is ook vergelijkbaar met andere zomers.

In de meeste dossiers is een medische repatriëring niet nodig en volstaat verzorging ter plaatse. De patiënten worden voor korte of langere tijd opgenomen in het ziekenhuis of ambulant behandeld. Dit omwille van een verscheidenheid aan aandoeningen:

  • breuken en andere letsels naar aanleiding van verkeersongevallen en ongevallen op het vakantieadres
  • cardio-vasculaire problemen, vermoedelijk ook een impact van de aanhoudende hitte op een aantal populaire vakantiebestemmingen in het Zuiden
  • allerlei infecties, maag-darmproblemen, ook bij jonge kinderen
  • aandoeningen van de luchtwegen

Verschillende vakantieperiodes onderwijs Franse en Vlaamse Gemeenschap

Het onderwijs, georganiseerd door de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, volgt vanaf 2023 voor het eerst een andere vakantiekalender.

De zomervakantie is voor het Franstalig onderwijs korter (minder dan twee maanden) dan voor het Nederlandstalig onderwijs en de herfst- en krokusvakanties duren twee weken in plaats van 1 week.

Tijdens de krokusvakantie zagen we als gevolg hiervan een verschuiving van de dossiers en drukte voor de medische reisbijstandcentrale.

Tijdens de zomervakantie is deze evolutie niet onmiddellijk vast te stellen. De spreiding van de dossiers in juli en augustus volgt een gelijkaardig patroon als de andere jaren en blijft uiteraard een heel drukke periode.

Hebt u vragen neem dan gerust contact op met:

Tom Lenie    tom.lenie@mutas.be