Dienstverlening?

Mutas organiseert het niet-dringend ziekenvervoer in opdracht van de mutualiteiten, al dan niet in derde betalingssysteem, van en naar erkende zorgverstrekkers om wille van medische redenen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Mutas werkt samen met zowel grote als kleine professionele vervoersmaatschappijen, als ook met verschillende diensten voor vrijwilligersvervoer.

Voor de samenwerking met de professionele vervoerdiensten is Mutas gebonden door een overheidsopdracht. Deze opdracht bevat onder meer kwaliteitseisen als ook de tarieven. Ongeacht welke professionele dienst wij aanspreken, de prijs zal steeds hetzelfde zijn.

Op het ogenblik dat we een vervoerder hebben die de rit kan uitvoeren zal u nog een bevestiging ontvangen via mail, sms of telefoon.

Wat verstaan we onder niet-dringend ziekenvervoer?

Niet-dringend betekend dat er geen levensbedreigende situatie zich voordoet. Ook vervoer met een verhoogde kans op instabiele toestanden, vallen niet onder het niet-dringend ziekenvervoer. Indien u zich toch in deze situaties bevindt, neem direct contact op met het noodnummer 112.

Afhankelijk van uw gezondheidstoestand kunnen we voorzien in personenwagenvervoer, aangepast rolwagenvervoer of ambulancevervoer.

De geldende tarieven kan u hier terugvinden.

Voor welke mutualiteiten organiseert Mutas ziekenvervoer?

Voor welke medische redenen organiseren we vervoer?

 • Opname en ontslag uit het ziekenhuis
 • Dagopname
 • Consultatie/onderzoek/behandeling in ziekenhuis of in privé praktijk
 • Reeksvervoer onder attest (dialyse, revalidatie, oncologische behandeling)
 • Kortverblijf
 • Hersteloord
 • Woonzorgcentrum
 • Verblijfsonderbreking

Wie heeft recht op tussenkomst via het derde betalingssysteem?

 • U moet aangesloten zijn bij een van bovenstaande mutualiteiten
 • U dient in regel te zijn met de aanvullende verzekering bij uw mutualiteit
 • De statuten van uw mutualiteit geven aan welke ritten al dan niet in aanmerking komen

De statuten kan u per mutualiteit op hun website terugvinden.

Wie zijn de erkende zorgverstrekkers?

Alle zorginstellingen en zorgverleners die een erkenningsnummer hebben van het RIZIV.

Wanneer neemt u contact op?

Uw aanvraag ziekenvervoer doet u best zo snel mogelijk vanaf dat de datum en uur van uw afspraak gekend zijn, indien mogelijk ten laatste 48 uur op voorhand.

Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of annulaties.

In geval van laattijdige annulatie (annulatie die minder dan 2 uur voor het ophalen wordt doorgegeven) kunnen er kosten aangerekend worden.

Onze Partners