Wanneer voor uw specifieke medische toestand een repatriëring naar België volgens onze artsen de beste keuze is, kunnen wij u repatriëren met alle medische assistentie die nodig is op dat moment.

Dit kan enkel wanneer Mutas over volledige en recente medische info beschikt.