Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)?

Als u tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische zorgen moet krijgen, dan kunnen de medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u dus uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald door een ziekenfonds in het buitenland waar u deze onvoorziene medische zorgen hebt genoten.

De EZVK:

  • is individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben).
  • is alleen geldig bij een tijdelijk verblijf. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk …) speelt geen rol.
  • is beperkt tot onvoorziene medische zorg (de EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland).
  • wordt niet aanvaard door een privé ziekenhuis/arts.

Hoe verkrijgt u een EZVK?

Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij de meeste ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze vóór uw vertrek in uw bezit heeft.
In sommige landen (bvb Spanje, Portugal) wordt immers standaard contante betaling van de patiënt gevraagd wanneer u bij aankomst in het ziekenhuis de EZVK niet kunt voorleggen.