Net zoals vorig jaar verwacht Mutas tegen het einde van de krokusweek een 1000-tal medische reisbijstanddossiers te behandelen.

Ongeveer 3/4 van deze dossiers betreffen de klassieke wintersportletsels: kneuzingen en ligamentletsels, breuken aan onderbeen en enkel, verstuikingen en breuken aan onderarm en pols.

Voor wat betreft de andere dossiers zijn voornamelijk de zonbestemmingen Spanje (Canarische eilanden) en Marokko in trek. De medische problemen zijn hier heel divers en kunnen gaan van een eenvoudige maagdarmontsteking tot bijvoorbeeld een complex cardiovasculair probleem.

Tegen het einde van de week zal Mutas eveneens een vijftigtal repatriëringen organiseren. Deze worden meestal uitgevoerd per ziekenwagen (vanuit de wintersportgebieden) of met het vliegtuig (voor de verder afgelegen zonbestemmingen).