Internationale dienstverlening

VOOR DRINGENDE MEDISCHE BIJSTAND

Mutas kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gecontacteerd worden.

Bel voor bijstand naar volgende nummers:

Leden van het Christelijke Ziekenfonds +32 2 272 09 00

Leden van het Socialistisch Ziekenfonds

Leden van de socialistische ziekenfondsen in Vlaanderen +32 2 272 08 80

Leden van de socialistische ziekenfondsen in Wallonië +32 2 272 08 70

Nederlandstalige leden van de socialistische ziekenfondsen in Brabant (FSMB): +32 2 272 08 80

Franstalige leden van de socialistische ziekenfondsen in Brabant (FMSB) +32 2 272 08 90

Leden van het Liberale Ziekenfonds +32 2 272 09 00

Leden van het Neutrale Ziekenfonds +32 2 272 09 00

Leden van RailCare +32 2 272 09 00

DIENSTVERLENING (WAT)?

De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:
  • advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België;
  • contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;
  • medische feedback bij de behandeling;
  • versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig;
  • organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;
  • bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.
Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, … zijn niet in de bijstand opgenomen.

WAT IS VERZEKERD?

De bijstand gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds, waarbij u aangesloten bent. Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

WANNEER NEEMT U CONTACT?

raadpleging van een geneesheer, wanneer u verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland,…

FACTS & FIGURES

Mutas helpt per jaar ongeveer 24.000 onfortuinlijke vakantiegangers met medische problemen.
50% van deze dossiers worden behandeld tijdens de schoolvakanties.

Ongeveer 2.000 dossiers monden uit in een medische repatriëring.

80% van de dossiers komt uit de traditionele vakantielanden: Frankrijk, Spanje, Turkije, Oostenrijk, Italië, Marokko, Duitsland, Griekenland, Zwitserland en Nederland. Deze landen vormen de top 10 van de vakantielanden waar Mutas bijstand verleent.
De overige 20% van de dossiers zijn gespreid over de hele wereld.

FAQ

Binnenkort kan u hier veel gestelde vragen en antwoorden raadplegen.
gerealiseerd door Kubis