Mutas verwacht dit jaar tegen het einde van de krokusweek een 1000-tal medische reisbijstanddossiers te behandelen. Dit is druk maar minder druk dan verwacht op basis van voorbije krokusvakanties. Een aantal mogelijke redenen:

  • De krokusvakantie, georganiseerd door het onderwijs van de Franse Gemeenschap, bestaat in 2023 voor het eerst uit 2 weken (18/02-05/03). Hierdoor zou een deel van de dossiers kunnen verschuiven naar de tweede week, waardoor de eerste week minder druk wordt.
  • Een drukke lesvrije week (04/02-12/02): Tijdens deze week behandelde Mutas 11% meer dossiers als in 2022.
  • De algemene economische situatie, waardoor minder mensen op vakantie gaan tijdens de krokusvakantie.

Voor wat betreft de aard van de dossiers stellen we vast dat het grootste deel eerder lichte dossiers betreft, waarbij noch hospitalisatie noch repatriëring vereist zijn. Toch zal Mutas tegen het einde van deze week ongeveer 50 medische repatriëringen organiseren.

Deze algemene tendensen zijn zowel vast te stellen in de winstersport- als de zonbestemmingen.