Europese ziekteverzekeringskaart

Vervangt de Europese ziekteverzekeringskaart de World Assistance Card (WAC-kaart) of Medical Assistance Card (MAC-kaart)?

Neen!

De Europese ziekteverzekeringskaart geldt voor de verplichte verzekering en NIET voor de aanvullende verzekering, waaronder de medische bijstand in het buitenland door Mutas valt.

Deze Europese ziekteverzekeringskaart vervangt de WAC-kaart of de MAC-kaart NIET.
Neem dus steeds je World Assistance Card of Medical Assistance Card mee wanneer je op vakantie gaat naar het buitenland! 

De Europese ziekteverzekeringskaart verleent inwoners van de lidstaten van de Europese Unie (plus Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) eenvoudige toegang tot gezondheidszorgen, tijdens een verblijf in één van de EU-landen (plus Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).
Deze kaart vervangt het oude formulier E111 en andere verdragsdocumenten, die gebruikt worden bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

Een EZVK aanvragen kan online via de website van je ziekenfonds.
 
Indien je naar Spanje of Portugal reist, kan je best vóór je vertrek je EZVK reeds aanvragen bij je ziekenfonds.
Als je in Spanje of Portugal bij een openbaar ziekenhuis terecht komt zal je immers onmiddellijk de Europese verzekeringskaart moeten voorleggen.
Heb je deze niet bij dan zal het ziekenhuis de contante betaling vragen van de medische zorgen en/of de opname. 

gerealiseerd door Kubis